zlatne ribice

HRANA ZA ZLATNE RIBICE

Mješavina sirovina biljnog i životinjskog podrijetla
vrlo visokog proteinskog sastava.
Zadovoljava sve prehrambene potrebe
zlatnih ribica.

Sastav: Proteini 42 %, masti 12,5 %
Riba i riblji nusproizvodi, biljna vlakna,
povrće i nusproizvodi povrća, ulja i masti.

Netto: 100 ml
šifra artikla: 4020

Netto: 250 ml
šifra artikla: 4021

    tropske ribice

HRANA ZA TROPSKE RIBICE

Mješavina sirovina biljnog i životinjskog podrijetla
vrlo visokog proteinskog sastava.
Zadovoljava sve prehrambene potrebe
tropskih ribica.

Sastav: Proteini 47 %, masti 12,5 %
Riba i riblji nusproizvodi, biljna vlakna,
povrće i nusproizvodi povrća, ulja i masti.

Netto: 100 ml
šifra artikla: 4018

Netto: 250 ml
šifra artikla: 4019

gammarus

HRANA ZA KORNJAČE GAMMARUS

Hrana za kornjače na bazi suncem sušenih
vodenih i kopnenih insekata.
Pogodna i za životinje u terarijima.

Sastav: Proteini 47,3 %, masti 17,6 %

Netto: 100 ml
šifra artikla: 4001

Netto: 250 ml
šifra artikla: 4004

Netto: 1000 ml
šifra artikla: 4002

    štapići za kornjače

HRANA ZA KORNJAČE ŠTAPIĆI

Visoko proteinska mješavina sirovina
biljnog i životinjskog podrijetla.
Pogodna i za životinje u terarijima.

Sastav: Proteini 36 %, masti 4 %
Riba i riblji nusproizvodi, biljna vlakna,
povrće i nusproizvodi povrća, ulja i masti.

Netto: 100 ml
šifra artikla: 4005

Netto: 250 ml
šifra artikla: 4006